[Announce] Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2005

From: Marie Lund <marie@aauug.dk>
Date: Sun Apr 17 2005 - 11:38:14 CEST

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2005

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aarhus Unix User Group.
Generalforsamlingen finder sted

tirsdag d. 17. maj 2005 kl. 19-22

i

Store Auditorium
Datalogisk Institut
Åbogade 34
8200 Århus N

Vi gør opmærksom på at forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14
dage før afholdelsen af generalforsamlingen, det vil sige tirsdag den 3.
maj 2005. Forslag sendes til bestyrelse@aauug.dk

Se i øvrigt foreningens vedtægter på http://www.aauug.dk/vedtaegter.html

Dagsorden:

   1. Valg af dirigent og referent

   2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

   3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til
      godkendelse

   4. Fastsættelse af kontingent

   5. Behandling af indkomne forslag

   6. Valg af formand

   7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

   8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

   9. Valg af revisor og revisorsuppleant

  10. Eventuelt
Received on Sun Apr 17 11:38:22 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:44 CEST