[Announce] Foredrag om Gentoo Portage

From: Martin Willemoes Hansen <martin@aauug.dk>
Date: Sun Jan 30 2005 - 22:41:27 CET

Aarhus Unix User Group inviterer alle medlemmer og andre interesserede
til foredrag om Gentoo Portage - en pakkemanager ved Henrik Brix
Andersen. Arrangementet sponsoreres af Prosa.

Tid: Torsdag d. 10. marts 2005 kl. 19:00 - 21:00

Brix siger selv om foredraget:

Gentoo Portage er grundstenen i Gentoo Linux, en GNU/Linux distribution.
Portage er modelleret efter *BSD Ports, og tillader tæt på fuldstændig
tilpasning af systemer til skiftende behov.

Under foredraget vil jeg forsøge at belyse Gentoo Portage ved gennemgang
af følgende emner:

 * Introduktion til Gentoo Portage
 * Hvordan adskiller Portage sig fra andre pakke-management-systemer
 * Skrivning af Ebuilds
 * Nedarvning fra Eclasses
 * Tips og Tricks
 * Fremtidsplaner (Gentoo/*BSD, Gentoo/Hurd, ...)

Jeg vil ikke komme ind på installation af Gentoo Linux, ej heller
konfiguration af samme - med mindre det er direkte forbundet til
Portage, ligesom jeg vil ikke gå i dybden med hvordan Portage fungerer
internt med mindre der er specifikke spørgsmål.

Foredraget henvender sig til folk, der enten allerede anvender Portage
og gerne vil lære mere, eller folk der overvejer at skifte til Gentoo
Linux. Der forudsættes en basal viden om Linux eller evt. andre
UNIX-varianter.

Henrik Brix Andersen har arbejdet med GNU/Linux siden 1997. Siden august
2004 har han været tilknyttet Gentoo Linux som udvikler med ansvar for
wireless- samt laptop-specifikke pakker. Til daglig læser han til
IKT-ingeniør på Ingeniørhøjskolen i Århus.

Sted: Auditorium D1, Institut for Matematiske Fag, Det
Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, Ny Munkegade, Bygning
530, 8000 Århus C.
Received on Sun Jan 30 22:41:31 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:43 CEST