[Announce] Foredrag om spam-håndtering

From: Marie Lund <marielund@post.cybercity.dk>
Date: Tue Sep 14 2004 - 08:23:02 CEST

Spam-håndtering
Tirsdag d. 28. september 2004 kl. 19:00 - 21:00

Foredrag om spam-håndtering ved Michael Glad. Michael skriver om
foredraget:

  Datalogisk Institut ved Aarhus Universitet (DAIMI) har i 2-3 år kørt
  virus-/spamfiltrering på instituttes egen og andre af det
  Naturvidenskabelige Fakultets mail-servere.

  Foredraget vil fortælle om udviklingen i vort filter og de
  overvejelser vi har gjort os. Specielt vil "greylisting", en simpel,
  kontroversiel og for tiden særdeles effektiv spambekæmpningsteknik,
  blive omtalt.

  Der vil være online-demonstration af spamfiltret og de slutbruger-
  værktøjer, vi har udviklet.

Arrangementet foregår i IT-parken, Åbogade 34, 8200 Århus N. Lokalet er
Benjamin-122, også kaldet Store Auditorium.
Received on Tue Sep 14 08:23:07 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:43 CEST