[Announce] Bestyrelsens beretning for 2003

From: Morten Aaboe Jensen <morten@aalug.dk>
Date: Mon May 24 2004 - 15:37:43 CEST

Bestyrelsens beretning til AaUUGs generalforsamling d. 18/5-04

Et kig igennem announce for 2003 fortæller om 3 forskellige typer
aktivitet.

     1. Aktiviteter der søger at inspirere og hjælpe personer der gerne
        vil i gang med at bruge Linux kendt som "I gang med Linux."

     2. Aktiviteter der søger at belyse velafgrænsede emner.

     3. Generalforsamlinger.

Desuden har der året igennem været en jævn aktivitet på forum.

Ad 1. En række møder sigtede på at hjælpe i gang med at bruge Linux, her
Redhat 8.0 og hjælpe i gang med at bruge visse programmer, f.eks.
OpenOffice, "mail, news og chat" og kommandolinjebrug.

Ad 2. Nogle aftener behandlede hhv. Apache, Fundanemt, XF86Config,
mailrelaterede emner.

Ad 3. Der blev holdt 2 ekstraordinære og 1 ordinær generalforsamling i
2003. Den første ekstraordinære var en formssag for at få et referat
godkendt fra den ekstraordinære generalforsamling efterår 2002. Den
handlede om nedsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5.
Der er ikke noget særligt at bemærke fra den ordinære generalforsamling
2003. Den ekstraordinære generalforsamling 2003 udvidede foreningens
virkeområde til alle Unix-lignende systemer og præciserede at
foreningens kerneområde er der hvor Unix adskiller sig fra andre
styresystemer uden dog at udelukke eller på anden måde se skævt til brug
af Unix som uteknisk bruger. Baggrunden var at det ikke havde været
nogen medlemssucces at holde introduktionsforløbet og at
foredragsholderne i dette lys synes det var i nærheden af at være
omsonst at bruge så lang tid på foredragene. Især da foredragsholdernes
hovedinteresse mere ligger på et teknisk set mere avanceret niveau.

På dette møde var der nogle forslag til aktiviteter og der var medlemmer
der tilkendegav at de ville holde indslag på hyggemøder. Det er et åbent
spørgsmål hvorfor vi så ikke har kunnet have mere aktivitet. Hvilken
rolle har medlemmerne og bestyrelsen spillet / ikke spillet?

For egen regning må jeg tilføje, at jeg mener, at vi bør diskutere,
hvordan vi bedst muligt aktiverer hele medlemskredsen og hvordan flest
muligt får mest muligt ud af det.

Eksempelvis mener jeg, at det ville være gunstigt, hvis vi kunne veksle
mellem foredrag og praksis på den samme aften, jævnfør pyramiden om
hvornår man lærer og husker.

Sat på spidsen kan man sige, at selv om hensigten er den stik modsatte
sørger foredrag for at holde den undrende masse hen i uvidenhed.

Venlig hilsen

Lars Erik Sørensen

-- 
Morten Aaboe Jensen <morten@aalug.dk>
Formand - Aarhus Unix User Group
Received on Mon May 24 15:38:06 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:42 CEST