[Announce] Indkaldelse til generalforsamling

From: Henrik Brix Andersen <brix@aalug.dk>
Date: Sun Apr 18 2004 - 22:12:59 CEST

It's crunch time!

AaUUG er kommet til et meget kritisk punkt i sit liv. Der har ikke været
megen aktivitet på det sidste, da en ret væsentlig del af bestyrelsen
har været hængt op af arbejde og studier. Som en konsekvens af denne
manglende tid har Brix, Jens, Mads og Bertho besluttet sig for ikke at
fortsætte i bestyrelsen. Der er således 4 pladser i bestyrelsen der skal
besættes i år!

Det kunne jo være fristende bare at læne sig tilbage og håbe på at andre
tager sig af dette. Men det er her hver enkelt medlem bør overveje om
ikke de har noget, de kan bidrage med. Hvis ikke der kan vælges en
fungerende bestyrelse vil næste naturlige punkt nemlig være en
ekstraordinær generalforsamling, hvor foreningen opløses. Men dette
ville være en trist udvikling.

Så har du lyst til at sparke liv i en fremragende, omend midlertidigt
slumrende forening, har du nu chancen. Der er frit valg på alle hylder,
og muligheden for at komme til at påvirke foreningens fremtid er
fremragende.

Generalforsamlingen finder sted:
Tirsdag d. 18. maj 2004 kl. 19.00 - 22.00
Amtscentret for Undervisning
Nørre Allé 31, 8000 Århus C

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Fremlæggelse af regnskab for den forløbne periode til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 4. maj 2004.

Foreningens vedtægter kan ses på http://www.aauug.dk/vedtaegter.html.
Den nuværende bestyrelse, revisor samt suppleanter kan ses på
http://www.aauug.dk/bestyrelse.html

På bestyrelsens vegne,
Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@aalug.dk>
Aarhus Unix User Group
Received on Sun Apr 18 22:12:59 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:42 CEST