[Announce] Referat af Ekstraordinær Generalforsamling

From: Henrik Brix Andersen <brix@aalug.dk>
Date: Fri Nov 07 2003 - 10:45:41 CET

Referat af AALUG's ekstraordinære generalforsamling mandag d. 27. 10.
03. kl 19.00 i Amtscenteret for Undervisning , Nørre Allé 31, 8000 Århus
C.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent:
Paul M Bendixen og Lars Erik Sørensen.

2. Behandling af den konkrete sag:
Dirigenten oplæste bestyrelsens beslutningsforslag:
"Paragraf 1 og 2 i foreningens vedtægter ændres til følgende:

§1 Navn
Foreningens navn er Aarhus Unix User Group (AaUUG). Foreningens hjemsted
er Århus.

§2 Formål
Foreningens formål er:
* at skabe et forum for Unix-interesserede
* at styrke brugen af Unix
* at udveksle viden og erfaringer
* at afholde relaterede arrangementer
* at styrke sammenholdet mellem medlemmerne"

Efter debat skred forsamlingen til afstemning:
For 18
Mod 0
Undlod 1

Forslaget er hermed vedtaget.

3. Eventuelt
Intet.

Referat: Lars Erik Sørensen

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@aalug.dk>
Aarhus Unix User Group
Received on Fri Nov 07 10:45:43 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:42 CEST