[Announce] Foredrag om XF86Config

From: Henrik Brix Andersen <brix@aalug.dk>
Date: Wed Oct 15 2003 - 16:15:36 CEST

Så er der igen foredrag i AaLUG, Aarhus Linux User Group:

Tid og sted:
Tirsdag d. 21. oktober 2003 kl. 19.00 - 22.00
Amtscentret for Undervisning
Nørre Allé 31, 1. sal
8000 Århus C

Foredrag omkring filen XF86Config - grundstenen i
konfiguration/tweakning af den grafiske brugerflade XFree86.

Jeg vil i foredraget beskrive syntaksen og betydningen af de forskellige
sektioner i XF86Config-filen, samt komme med eksempler på mulige
konfigurationer.

Foredraget henvender sig både til brugere der ønsker en skræddersyet
opsætning af deres XFree86 og til de der 'bare' ønsker at kunne tilrette
allerede eksisterende XF86Config-filer til deres behov.

Efter foredraget vil der være mulighed for spørgsmål og almindelig
hyggesnak.

Med venlig hilsen,
Henrik Brix Andersen

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@aalug.dk>
Aarhus Linux User Group
Received on Wed Oct 15 16:15:26 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:42 CEST