[Announce] Ekstraordinær generalforsamling

From: Jens Rohde <jens@unix.dk>
Date: Sun Sep 28 2003 - 18:49:02 CEST

Hej

Vi har i bestyrelsen haft en længere debat om, hvad den manglende
tilslutning til vores arrangementer kan skyldes. Resultatet af denne
debat er følgende oplæg:

Foreningen skal fremover fokusere på folk med en teknisk interesse for
Unix, herunder selvfølgelig fortsat også Linux.

Indholdet af vores arrangementer skal - set i forhold til ovenstående
målgruppe - være af et teknisk tilsnit. Vi skal tage fat på de ting,
hvor Unix er unikt i forhold til andre operativsystemer, samt mere
server-relaterede emner.

Bestyrelsen vil derfor foreslå, at vi udvider vores formålsparagraf til
at omhandle alle Unix-relaterede operativsystemer. I samme ombæring
foreslår vi at foreningens navn ændres, så det afspejler dette. Vi
foreslår derfor at foreningen kommer til at hedde Aarhus Unix User Group
(AaUUG) i stedet.

Dette betyder at bestyrelsens fokus flyttes fra at arrangere foredrag
omhandlende desktop applikationer. Hvis andre ønsker at afholde sådanne
arrangementer vil bestyrelsen naturligvis hilse det velkommen.

I stedet vil vi lave arrangementer, der beskæftiger sig med det, der gør
Unix unikt og dette er ikke brugerprogrammerne.

For at få ovenstående debatteret indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling mandag den 27. oktober 2003 kl. 19.00 i Amtscentret
for Undervisning, Nørre Allé 31, 8000 Ãrhus C.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Behandling af den konkrete sag

Bestyrelsen fremsætter følgende beslutningsforslag:

Paragraf 1 og 2 i foreningens vedtægter ændres til følgende:

§1 Navn

Foreningens navn er Aarhus Unix User Group (AaUUG). Foreningens hjemsted
er Århus.

§2 Formål

Foreningens formål er:

* at skabe et forum for Unix-interesserede
* at styrke brugen af Unix
* at udveksle viden og erfaringer
* at afholde relaterede arrangementer
* at styrke sammenholdet mellem medlemmerne

3. Eventuelt

På bestyrelsens vegne,
Jens Rohde
Received on Sun Sep 28 18:54:58 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:41 CEST