[Announce] Referat af bestyrelsesmøde 2003-01-22

From: Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
Date: Sun Jan 26 2003 - 13:57:02 CET

Referat af bestyrelsesmøde 2003-01-22 i AaLUG, Aarhus Linux User Group

Til stede: Kasper Kamp Simonsen, Mads Toftum, Bertho Stultiens, Henrik
Brix Andersen, Jens Rohde.

Jens Rohde var af bestyrelsen indbudt til at deltage i planlægningen af
forårets program.

Frederik Dannemare havde meldt afbud.

Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Program for foråret 2003
3. Status for aalug.dk
4. Eventuelt

1. Valg af referent
  Henrik Brix Andersen blev valgt som referent. Det blev vedtaget at
  alle fremtidige referater skal sendes ud på announce@aalug.dk.

2. Program for foråret 2003
  Følgende program blev, med forbehold for ændringer, vedtaget for
  foråret 2003:

    * Hyggemøde tirsdag 2003-02-04, herunder foredrag omkring "E-mail
      afmystificering" (Mads).
   
    Det blev vedtaget at afholde en række begynderforedrag i foråret. Vi
    har valgt at basere disse foredrag på Red Hat 8.x. Alle foredragene
    vil være introduktionsforedrag af 1-1,5 times varighed. Emnerne
    følger her:
      * Introduktion/historie/informationssøgning/installation tirsdag
        2003-02-18 (Mads & Brix)
      * Desktop introduk-, konfigura- og demonstration af Gnome2 +
        alternativer (Jens, Kasper)
      * OpenOffice.org (Kasper, evt. ekstern foredragsholder)
      * Mail, news og irc klienter (Jens: Mozilla, X-Chat, Brix:
        Evolution, Pan)
      * Kommandolinie I (Bertho)
      * Netværk/simpel firewall (Bertho, Mads + evt. film fra Ericsson)
        (ikke helt fastlagt)
      * Samba (Kasper)
      * Webserver (Apache + PHP) (Mads)
      * Video og lyd (XMMS, MPlayer, RealPlayer) (Brix)
      * Printer (Bertho)/scanner (Jens)/digital kamera (Jens)/webcam
        (Brix)
      * Grafikprogrammer (GIMP, Sodipodi, ImageMagick, Xfig, GQview)
        (Brix)
      * Kommandolinie II + shell scripts (Bertho, Mads)
      * Linux Gaming (Frederik)

      Det første foredrag i serien er fastsat til tirsdag 2003-02-18.
      Datoerne for de næste 5 foredrag fastsættes efter hyggemødet
      2003-02-04.

    * Generalforsamling i maj
      Kasper og Mads, der begge er på valg, forventer at genopstille til
      deres nuværende poster i bestyrelsen. Frederik er også på valg,
      men det er endnu ikke afklaret, om han genopstiller (Frederik
      informerede efter mødet, at han ikke forventer at genopstille
      grundet tidspres fra andre aktiviteter). Hverken Brix eller Bertho
      er på valg i år.

3. Status for aalug.dk
  Vi har fået overdraget aalug.dk domænet af Jesper Meyer. Som tak for
  dette, får Jesper lov til at beholde sin @aalug.dk E-mail adresse i al
  fremtid. Kasper har bedt DK-HOSTMASTER lave en redeligering af
  domænet.

    * Udvikling af nyt website
      Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe bestående af Kasper, Mads og
      Brix.

4. Eventuelt
   * Manglende referat fra E-EOGF 2002
     Vi mangler beklageligvis stadig at modtage referatet fra den på den
     ekstraordinære generalforsamling af 2002-12-03 valgte referent,
     Ulrik Serges. Bestyrelsen har gentagne gange rykket for dette
     referat uden held. Det vedtages, at Kasper endnu engang skal
     forsøge at tage kontakt til Ulrik.

   * Lokaler for 2003
     Vi vil fortsætte med at afholde vore arrangementer i de gode
     lokaler, der er stillet til rådighed af Amtscentret for
     Undervisning, indtil et behov for større lokaler melder sig.

   * Forbedring af overlevering til næste bestyrelse, herunder
     oprettelse af 'formandsmappe' og 'kasserermappe'
     Punktet blev vedtaget. Mads står for at erhverve de omtalte
     rekvisitter. Kasper og Brix vil senere sætte sig sammen og kigge på
     muligt indhold.

Refereret af Henrik Brix Andersen 2003-01-23
Received on Sun Jan 26 13:57:02 2003

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:41 CEST