[Announce] Pressemeddelelse: Konkurrence fra fri software forbydes

From: Frederik Dannemare <frederik@dannemare.dk>
Date: Wed Dec 11 2002 - 00:11:28 CET

PRESSEMEDDELSE fra organisationerne SSLUG, IDFR, MacØstjylland, BSD-DK,
AaLUG, MacVærk, KLID og MacBruger.

Konkurrence fra fri software forbydes.

Torsdag d. 28 november var lovforslag L19 til 2. behandling i Folketinget.
Lovforslaget omhandler en opdatering af den danske lovgivning om
ophavsret, og tager udgangspunkt i Infosoc-direktivet. Det oprindelige
lovforslag gjorde det kriminelt f.eks. at se DVD-film under Linux, fordi
kildekoden til en Open Source-afspiller af kodet information jo
indeholder opskriften på hvordan kodningen fjernes, og er frit tilgængelig.

Efter voldsom kritik fra bl.a. Initiativet for Digitale
ForbrugerRettigheder og SSLUG har ministeren efterfølgende tilføjet
bemærkninger så det ikke længere ubetinget er en kriminel handling.
Bemærkninger har dog ikke nogen juridisk gyldighed, men er nærmere en
vejledning til hvordan loven skal fortolkes. Bemærkningerne forudsætter
også at softwaren har det "væsentlige formål" at kunne afspille DVD
film. De fleste Open Source-programmer og alle afspillere (også
leverandørejede) er i dag er opbygget modulært, f.eks. kan en række
forskellige moduler afkode diverse formater, mens et særligt modul
fremviser dem på skærmen.

Afspillermodulet har jo det "væsentlige formål" at omgå kopisikringen,
så afspillermodulet kan vise filmen, men bemærkningerne gør separat
distribution af afkodermoduler ulovligt. Kulturministeriet gør altså
effektivt modulær udvikling og distribution af afspillerprogrammel til
en kriminel handling.

Brugere af Linux og andet Open Source programmel kan altså stadig meget
let komme i klemme med den nye lov - selvom loven nok ikke sigter mod at
kriminalisere den hjemmebruger som bare vil se en lovlig DVD-film på
egen PC, så tyder meget på at kulturministeriet ikke har den nødvendige
kompetance til at overskue de vidtrækkende konsekvenser som
implementationen af Infosoc i dansk ophavsret har f.eks. på udvikling og
distribution af programmel.

Kulturministerens lovforslag breder sig dog videre end til kun at dreje
sig om afspilning af film på computere. Den breder sig også over
filformater. Hvis L19 bliver vedtaget i sin nuværende form vil det være
muligt for et firma der sælger f.eks. tekstbehandlingsprogrammer at
danne sig et monopol på deres fil-format og gøre det umuligt for andre
tekstbehandlings-programmer at læse dette fil-format. Ganske enkelt
fordi selve formatet får status af at være en teknisk foranstaltning!
Årsagen er at hvis filformatet indeholder teknisk kopisikring, så må
andre tekstbehandlingsprogrammer kunne omgå den tekniske sikring for at
være kompatible. Interoperabilitet mellem programmer rammes derfor hårdt
af den nye ophavsret, og netop interoperabiliteten og brugen af åbne
standarder er væsentligt for at undgå en balkanisering af
informationsudvekslingen i fremtidens informationssamfund.

Det er højst betænkeligt at et EU-direktiv med så højt teknisk indhold
som L19, skal implementeres af det danske kulturministerium alene og
ikke i samarbejde med f.eks. videnskabsministeriet der må formodes at
have kendskab til de tekniske aspekter i L19.

L19 er under behandling af kulturudvalget frem til 3. behandlingen som
finder sted 11/12-2002.
Vi håber, at udvalget i tiden frem til denne behandling vil indhente den
fornødne tekniske sagkundskab, så der kan komme en præcis definition af
begrebet "en teknisk foranstaltning", samt en direkte formulering i
selve lovforslaget, som præciserer kulturministerens undtagelse af
programmer til lovlig afspilning. I modsat fald frygter vi, at lovlydige
borgere i fremtiden vil blive straffet for deres lovlige handlinger på
grund af modstridende og uklar lovgivning!

Vi opfordrer Folketingets kulturudvalg og kulturministeriet til i
fællesskab seriøst at evaluere de brede samfundsmæssige konsekvenser
implementationen af Infosoc-direktivet vil have for fremtidens
informationssamfund. Specielt hvordan den juridiske beskyttelse af
"tekniske foranstaltninger" vil påvirke ytringsfrihed,
interoperabilitet, Open Source og befolkningens retsbevidsthed når
handlinger, der er lovlige i dag, kriminaliseres i morgen pga. et
tilsyneladende behov for beskyttelse af "tekniske foranstaltninger".

Info om afsendere:

SSLUG:
    Kontakt:
      Gitte Wange (gitte@sslug.dk) +45 29 72 79 72

    Om SSLUG:
      Skåne Sjælland Linux User Group (SSLUG) er en linux-brugergruppe med
      over 6.000 medlemmer. SSLUG's formål er at udbrede kendskabet til og
      brugen af det frie styresystem Linux. Linux er i dag et af verdens
      hurtigst voksende styresystemer. SSLUG's hjemmeside kan findes på:
      http://www.sslug.dk/

IDFR:
    Kontakt:
      Erik Lange (erik@digitalforbruger.dk) +45 36 46 20 02

    Om IDFR:
      Initiativet Digitale ForbrugerRettigheder (IDFR) er en ad-hoc gruppe
      der arbejder for at beskytte forbrugernes rettigheder og forhindre
      alvorlige fremtidige negative konsekvenser ved ændringen af
      ophavsretsloven i efteråret 2002, specielt hvad angår tekniske
      foranstaltninger - "kopispærringer". For yderligere oplysninger:
      http://www.digitalforbruger.dk

MacØstjylland:
    Kontakt:
      Flemming Elimar Jensen (flemming-elimar@web-com.dk) +45 75 61 71 59

    Om MacØstjylland:
      MacØstjylland er en brugergruppe for Macintosh computerbrugere i det
      østjyske område. Gruppen blev oprettet i april 2002 og har nu 124
      medlemmer. Formålet med gruppen er at arrangerer temaaftener og
      workshops for medlemmerne, så de kan tilegne sig nye færdigheder.
      Oprette et netværk for nuværende og kommende brugere af Apple
      computere basseret på at hjælpe andre macbrugere. Udbrede kendskabet
      til mac platformen som et alternativ til den omfattende brug af
      Windows baserede PC'er.
      Brugergruppen er åben for alle - også folk udenfor det østjyske
      område. Vi har idag medlemmer fra Frederikshavn, Holsterbro, Odense
      og Vamdrup - som yderområder. Der er medlemmer som lige har købt en
      ny mac og andre der har arbejdet med mac siden den kom frem!
      Der er yderligere info på vores hjemmeside som du kan finde på:
      http://www.macoestjylland.dk

BSD-DK:
    Kontakt:
      Flemming Jacobsen (fj@bsd-dk.dk) +45 2949 3059
      Anders Soendergaard (anders@bsd-dk.dk) +45 2097 6251

    Om BSD-DK:
      BSD-DK er den danske *BSD bruger gruppe. Vi er en teknisk forening
      med det formål at udbrede kendskab til og brug af BSD Unix. BSD-DK
      har knap 500 medlemmer fordelt over hele Danmark. Vores hjemmeside
      kan findes på:
      http://www.bsd-dk.dk/

AaLUG:
    Kontakt:
      Kasper Simonsen (kasper@aalug.dk)

    Om AaLUG:
      AaLUG er Aarhus Linux User Group, den lokale Linux brugergruppe i
      Århus. Vi er en ikke-kommerciel interesseorganisation, der har til
      formål at udbrede kendskabet til Linux i Århus og omegn.
      Hjemmeside: http://www.aalug.dk

MacVærk:
    Kontakt:
      Sune Lilbæk (tuborg@mac.com)

    Om MacVærk:
      Brugergruppe ved Danmarks Tekniske Universitet. Består bl.a. af IT
      studerende, men også mange andre typer. Mange programmører. Ca. 20
      aktive medlemmer, 30 passive.
      Hjemmeside: http://come.to/macvaerk

KLID:
    Kontakt:
      Keld Simonsen (keld@klid.dk)

    Om KLID:
      KLID er en forening for kommercielle interessente omkring Linux og
      Åben Kildetekst.

MacBruger:
    Kontakt:
      Finn Løvenkrands (finns-planet@finns-planet.dk)

    Om MacBruger:
      MacBruger er Danmarks største Machintoshforening - ud af fire i
      Danmark. Som brugere af Apples Unix-styresystem, free BSD samt
      Apples andre opensource produkter, f.eks. QuickTime, Rendezvous
      m.fl. støtter og bakker vi fuldt og helt op om SSLUGs holdning til
      lovforslaget > L19.
      Som brugere af kvalitetssoftware, vi selv har valgt, er det efter
      vores opfattelse et tilbageskridt at kriminalisere frie valg.
      Ydermere, og næsten værst af alt, er det et angreb på den
      demokratiske proces, der ikke kræder et såkaldt retssamfund.
      Hjemmeside: http://www.macbruger.dk
Received on Wed Dec 11 00:06:50 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:40 CEST