[Announce] Husk: GnuSkole - Linux i skolen

From: Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
Date: Sat Dec 07 2002 - 14:09:43 CET

GnuSkole - Linux i skolen

Husk at vi på mandag den 9. december får besøg af GnuSkole!

Oplæg af Søren Ulrik og Gunner Poulsen GnuSkole projektet
(http://www.gnuskole.dk)

- Forhold for systemadministration på en skole
- 24-timers skole - ide og sikkerhed
- Muligheder med og fordele ved en Linux-server på en skole
- Linux-klienter
- OSS værktøjsprogrammer
- OSS undervisningsprogrammer
- GNUSkole i praksis

Tid og sted:
Mandag d. 9. december 2002 kl. 19.00
Amtscentret for Undervisning
Nørre Allé 31, 8000 Århus C

Tilmelding og pris
Der kræves ikke tilmelding og arrangementet er gratis.

Mvh
./Brix

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@gimp.org>
"In addition to these ample facilities, there exists a powerful
configuration tool called gcc."
                -- Elliot Hughes, author of lwm
Received on Sat Dec 07 14:09:45 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:40 CEST