[Announce] GnuSkole - Linux i skolen

From: Kasper Kamp Simonsen <kasperks@it.dk>
Date: Tue Nov 19 2002 - 18:27:22 CET

GnuSkole - Linux i skolen

Oplæg af Søren Ulrik og Gunner Poulsen GnuSkole projektet
(http://www.gnuskole.dk)

- Forhold for systemadministration på en skole
- 24-timers skole - ide og sikkerhed
- Muligheder med og fordele ved en Linux-server på en skole
- Linux-klienter
- OSS værktøjsprogrammer
- OSS undervisningsprogrammer
- GNUSkole i praksis

Tid og sted:
Mandag d. 9 December 2002 kl. 1900
Amtscentret for Undervisning
Nørre Allé 31, 8000 Århus C

Tilmelding og pris
Der er ingen tilmelding og arrangementer er gratis.

/Kasper
Received on Tue Nov 19 18:27:35 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:40 CEST