[Announce] VS: [Announce] En lørdag med Linux

From: Kasper Kamp Simonsen <kks@monsters.dk>
Date: Tue Jun 11 2002 - 20:45:36 CEST

Jeg er lige blevet gjort opmærksom på at arrangementet i dag er blevet
aflyst :-(.

Beklager at jeg fik sendt foregående mail :-(

Da vi i kerne er gået i gang med at planlægge efterårets arrangementer, vil
jeg meget gerne have input fra jer, hvis der er et emne i kunne tænke jer
at høre mere eller hvis i kunne tænke jer at holde et foredrag om et emne.
Send en mail til kasper@aalug.dk.

/Kasper

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: announce-admin@aalug.dk [mailto:announce-admin@aalug.dk]På vegne af
Kasper Kamp Simonsen
Sendt: 11. juni 2002 19:43
Til: announce@aalug.dk
Emne: [Announce] En lørdag med Linux

Tid : Lørdag d. 15 juni kl. 10:00 - 17:00
Sted : Arvikavej 2, Egeris ,7800 Skive

AaLUG er medarrangør på et kommende arrangement i Skive, hvor der bl.a.
vil være en saglig debat mellem Ulrich Berskov(Azlan) og Frederik
Dannemare(AaLUG), der omhandler Windows 2000 og Linux som serverplatform.

Program samt tilmelding kan findes på :

http://prosa.dk/Kurser/Kurser_og_foredrag/Kalenderen/15juni2002-linux-window
s.shtml

--
AaLUG - Aarhus Linux User Group
http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/announce
Received on Tue Jun 11 20:45:35 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:40 CEST