[Announce] Ekstraordinær generalforsamling 2002

From: Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
Date: Tue Jun 11 2002 - 17:55:41 CEST

AaLUG afholder ekstraordinær generalforsamling.

Tid og sted:
Onsdag d. 26 juni 2002 kl. 1900
Amts centret for undervisning
Nørre alle 31, 8000 Århus C

  Dagsorden:
    1. Valg af dirigent og referent
    2. Ændring af vedtægter
      - §8 ændres til følgende

        - Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer
          foreningen i alle forhold.

        - Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af
          løbende eller enkeltstående opgaver. De vedtagne
          beslutninger og foretagne handlinger forpligter
          foreningen i henhold til vedtægterne.

        - Bestyrelsen består af en formand og yderligere 4 medlemmer.

    3. valg af manglende bestyrelses medlemmer
    4. valg af suppleanter
    5. Fremlæggelse af regnskab
    6. Evt.
      - OpenSource.dk:
        Det har på det seneste (på sslug-forening@sslug.dk og
        misc@opensource.dk) været debatteret om der skal dannes en
        paraplyorganisation for Open Source samfundet i Danmark.
        Oplægget kan læses her:
        http://www.sslug.dk/emailarkiv/forening/2002_05/msg00068.html
        Mødereferat fra første møde omkring OpenSource.dk:
        http://www.sslug.dk/emailarkiv/forening/2002_06/msg00000.html
        

Med venlig hilsen

AaLUG kernen
http://www.aalug.dk

-- 
Henrik Brix Andersen <brix@scienceworld.dk>
"I feel like... I feel like I could take on the World!"
                 -- Purple Tentacle
Received on Tue Jun 11 17:55:44 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:39 CEST