[Announce] AaLUG generalforsamling 2002 påmindelse.

From: Kasper Hald <khald@chem.au.dk>
Date: Fri May 17 2002 - 07:45:38 CEST

Husk at der er generalforsamling i AaLUG på
tirsdag klokken 19.00 med følgende program

Dagsorden for generalforsamlingen:

 01. Valg af dirigent og referent.
 02. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 03. Forlæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse.
 04. Fastsættelse af kontingent.
 05. Behandling af indkomne forslag.
 06. Valg af formand.
 07. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
 08. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 09. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

Generalforsamlingen afholdes:
 -----------------------------
Amtscentret for Undervisning
Nørre Allé 31
8000 Århus C.

Med venlig hilsen

AaLUG kernen
http://www.aalug.dk

-- 
Kasper Hald
Ph.D.-student in theoretical chemistry
For further information see http://www.chem.au.dk/~khald
Received on Fri May 17 07:45:39 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:39 CEST