[Announce] AaLUG generalforsamling 2002

From: Claus Glavind <claus.glavind@creuna.dk>
Date: Mon Apr 15 2002 - 15:20:53 CEST

Det er blevet tid til at afholde den årlige generalforsamling i AaLUG:

AaLUG indkalder til ordinær generalforsamling
tirsdag den 21. maj 2002 kl. 19.00

Generalforsamlingen afholdes:
-----------------------------
Amtscentret for Undervisning
Nørre Allé 31
8000 Århus C.

Dagsorden for generalforsamlingen:
----------------------------------

01. Valg af dirigent og referent.
02. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
03. Forlæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse.
04. Fastsættelse af kontingent.
05. Behandling af indkomne forslag.
06. Valg af formand.
07. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
08. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
09. Valg af revisor og revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Forslag til behandling under punkt 5 skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen og skal sendes til claus@aalug.dk. Bestyrelsen offentliggør den endelig dagsorden på foreningens web-site og via foreningens "announce" mailing-liste senest 7 dage før generalforsamlingen. Iørrigt henvises til $6 i AaLUG' vedtægter (http://www.aalug.dk/vedtegter.htm).

Med venlig hilsen

AaLUG kernen
http://www.aalug.dk
Received on Mon Apr 15 15:21:22 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:39 CEST