[Announce] Reminder : Tirsdag d. 12. marts - Unix for de knap så rutinerede

From: Kasper Kamp Simonsen <kasperks@it.dk>
Date: Tue Mar 12 2002 - 10:38:51 CET

Jens Rohde kommer og fortæller lidt omkring
Unix's historie, de mest alm kommandoer,
premissions, users / groups og pipes / redirection.

 Sted :
Amtscentret for undervisning
Nørre Alle 31
8000 Aarhus C

 Tid:
Tirsdag d. 12 marts kl. 1900 - 2200
Received on Tue Mar 12 10:38:50 2002

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:39 CEST