[Announce] Ny postliste som skal samle Open Source-brugere i Danmark

From: Kasper Kamp Simonsen <kasperks@mail1.stofanet.dk>
Date: Tue Dec 11 2001 - 08:14:02 CET

--------------------------------------
Den nye liste <announce@opensource.dk>
--------------------------------------

De forskellige linux-grupper og BSD-DK
er gået sammen om en ny postliste som kan samle
og forbedre annoncering af arrangementer og større
nyheder af relevans for Open Source-brugere.

Vi prøver nu at få et bredt alternativ til bl.a.
<sslug-announce@sslug.dk> - en stor postliste hvor
større nyheder samt Linux/*BSD/Open Source møder i
Danmark og Skåne annonces.

Det kan anbefales at melde sig til den ny liste, da
denne vil være et naturligt sted at annoncere nyheder
om LinuxForum, nye udgaver af Friheden til at vælge,
møder, konferencer, og meget andet. Det er gratis at
tilmelde sig og email-adresser vil blive behandlet
fortroligt.

----------
Tilmelding
----------

Listens navn:
  <announce@opensource.dk>

Tilmelding:
  Man kommer på listen ved at skrive til
  <announce-subscribe@opensource.dk>
  og derefter skal man svare på den mail man vil
  modtage.

Afmelding:
  Tilsvarende afmelder man sig ved at
  skrive til <announce-unsubscribe@opensource.dk>

Hvis der er problemer med til/afmelding, så skriv til
<admin@opensource.dk>

Man vil på den nye liste også få annoncering af
AaLUG-arrangementer (dvs. der kommer en ekstra). Til
gengæld får man en nem adgang til at følge annoncering
af de andre gruppers arrangementer.

-------------------------
Afgrænsninger for listen:
-------------------------

Det der udsendes på listen skal have interesse for
personer som anvender Open Source-systemer
såsom Linux og *BSD indenfor Danmark og Skåne.
* Arrangementer som afholdes af f.eks. Linux-grupper,
  BSD-DK eller andre henvendt mod Open Source-brugere.
  Arrangementer kan godt koste penge, sålænge dette
  fremgår tydeligt af annonceringen. Hvis ingen pris
  anføres så er det underforstået at det er gratis.
* Større nyheder som kan siges at være af generel
  interesse for Open Source verdenen kan også
  annonceres på listen. Disse nyheder skal være klart
  formuleret og det er ikke listens primære formål.
Den endelige vurdering af hvad der kan udsendes
foretages af moderatorerne.

-----------
Moderatorer
-----------

Listen er modereret for at undgå spam. Følgende tre
personer tager i resten af 2001 + 2002 stilling til
hvad der udsendes på listen

* Martin Hansen <mah@k64.dk> (formand for ALSLUG)
* Peter Makholm <peter@makholm.net> (aktiv i SSLUG)
* Sidsel Jensen <purple@hamster.dk> (med i BSD-DK bestyrelsen)

Man kan skrive til moderatorerne på
<moderator@opensource.dk>.
Received on Tue Dec 11 08:14:13 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:39 CEST