[Announce] Ekstraordinær generalforsamling

From: Kasper Kamp Simonsen <kasperks@mail1.stofanet.dk>
Date: Tue Dec 11 2001 - 09:47:22 CET

Ekstraordinær generalforsamling.

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling
i AaLUG torsdag den 20. december kl.19:00. Den ekstraordinære
generalforsamling vil have følgende program

1. Valg af dirigent og referent.
2. Vedtægtsændringer
3. Evt.

Forslag til vedtægter kan ses på :
http://www.aalug.dk/vedtegter.htm

Efter den Ekstraordinære generalforsamling vil vi tage en snak
om hvilke aktiviteter vi kunne tænke os i foråret.

Afholdes ved Amtscentret for undervisning, Nørre Alle 31, 8000 Århus C.

Vel mødt
 Kernen
Received on Tue Dec 11 09:47:33 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:39 CEST