[Announce] Tirsdag d. 4 Dec. "Latex" & "Standarter og Open source"

From: Kasper Kamp Simonsen <kasperks@mail1.stofanet.dk>
Date: Tue Dec 04 2001 - 07:41:44 CET

Programmet for i aften er opdateret, så vi nu har to emner på programmet.

Henrik Brix Andersen kommer og fortæller om LaTeX2e

Claus Sørensen (Formand for DKUUGs Standardiseringsudvalg)
kommer og fortæller om vigtigheden af åbne standarder i forbindelse
med udbredelsen af Open Source.

Tid: 19:00 - 22:00
Sted: Amtscentret for undervisning, Nørre Alle 31, 8000 Aarhus C.

--
/Kasper
Received on Tue Dec 04 07:43:48 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:39 CEST