[Announce] HUSK : Introduktion til kerne-programmering

From: Kasper Kamp Simonsen <kasperks@mail1.stofanet.dk>
Date: Tue Nov 27 2001 - 07:45:09 CET

Tirsdag d. 27-11-2001 kl. 19 - Introduktion til kerne-programmering.

Jens Axboe, der er aktiv kerne udvikler, giver en introduktion til
generel kernel programmering og device drivere i Linux.
Foredraget vil forsøge at afmystificere emnet og komme med eksempler
og gode råd til den vordende kernel programmør, lige fra det alleførste
"Hello, World" kernel modul til 64-bit PCI DMA. Der vil blive demonstreret
generelle teknikker til kodning af character såvel som block devices.

Afholdes ved Amtscentret for undervisning, Nørre Alle 31, 8000 Århus C.
Received on Tue Nov 27 07:45:12 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:38 CEST