[Announce] Foredrag omkring softwarepatenter onsdag den 2. maj kl. 19.00

From: Claus Glavind <claus.glavind@adcore.com>
Date: Sat Apr 28 2001 - 12:46:45 CEST

AaLUG indbyder i samarbejde med Prosa til et foredrag omkring
Softwarepatenter ved Ole Tange, Linux-Kurser.dk - Onsdag den 2. maj 2001 kl.
19.00 i BUPL's mødelokale Mindegade 12 B, 8000 Århus C.

Patenter på software lyder som en besnærende mulighed for at tjene penge.
Mens man stirrer sig blind på den rigdom, som man kan få, glemmer man, at
det sandsynligvis ikke er én selv, der har patentet. Man skal betale licens
for en del banale opfindelser, som man selv har gjort, men som er patenteret
af andre. Ole Tnage vil underbygge påstanden om, at softwarepatenter vil
være til skade for langt de fleste softwareudviklere og for
softwareudviklingen generelt.

Forberende læsning om softwarepatenter kan findes på http://sslug.dk/patent

I pausen vil der blive serveret ost og rødvin. Arrangementer er gratis for
medlememr af AaLUG og Prosa. For ikke medlemmer koster det 150,- kr.

Tilmelding:

mail: kama@prosa.dk
fax : 87 30 14 15
brev: Prosa, Mindegade 10, 8000 Århus C, att. Hanne Lykke

-- 
Claus Glavind       Home: claus@aalug.dk
ICQ #9407312        Work: claus.glavind@adcore.com
Aarhus Linux User Group  http://www.aalug.dk
Received on Sat Apr 28 12:47:22 2001

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:37 CEST