[Announce] AaLUG hyggemøde torsdag den 9. november

From: Claus Glavind <claus.glavind@adcore.com>
Date: Tue Nov 07 2000 - 13:25:15 CET

AaLUG holder torsdag den 9/11 kl. 19.00 til 22.00 hyggemøde hos Amtscentret
for Undervisning, Nørre alle 31, 8000 Århus C.

Der er ikke planlagt noget fordrag på mødet, men vi forsætter med der emner
der blev snakket om på mødet den 24/10.

På mødet den 24/10 havde vi besøg af Morten Damsgaard-Madsen, leder af
IT-supportcentret og Mads Konge Nielsen, leder af Sektornet Support Århus.
De fortalte omkring hvordan Århus amts undervisning del, ønsker at bruge
Linux/Open Source programmer til bl.a. at køre intranet på. De gik i
detaljer om nogle løsninger som de mener vil være mulig med Linux og at det
kunne være interessant at bevise at det faktisk kan lade sig gøre. Vi blev
på mødet enig om at AaLUG som en interesse organisation, gerne vil være med
til at kunne bevise et intranet også kan opbygges v.h.a. f.eks. Linux.

Vi vil tage udgangspunkt i en række workshop lignende møder, som vil
omhandle forskellige områder hvor Linux vil være interessant til dette. Der
vil snart være en side på www.aalug.dk, omhandlende disse workshops.

Mød op og vær med til at planlægge nogle workshops som du synes kunne være
interessant i forbindelse med ovenstående.

Mvh AaLUG kernen
Received on Tue Nov 07 13:25:45 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:36 CEST