Re: [Announce] AaLUG hyggemøde

From: Jesper R. Meyer <jrm@stofanet.dk>
Date: Tue Feb 29 2000 - 14:50:49 CET

"Jesper R. Meyer" wrote:
>
> Vi holder hyggemøde i morgen (tirsdag d. 29/2) aften.

snip..

> Som altid (næsten da) lægger Århus Universitet lokaler til.
> Vi ses på matematisk institut, aud. D1 kl. 19:00 - 21:30. (samme lokale
> vi brugte i efteråret)

Efter flere opfordringer kommer her lige en URL til et kort over Uni -
det skulle gøre det en smule lettere at finde det rigtige lokale ;-)

http://www.au.dk/dk/kort/byg1531.htm

/Jesper
Received on Tue Feb 29 14:50:50 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:35 CEST