[Announce] Så dukker AALUG atter op til overfladen

From: Jesper R. Meyer <jrm@stofanet.dk>
Date: Tue Jan 04 2000 - 12:02:40 CET

I har sikkert bemærket at AALUG-serveren har været fraværende i perioden
d. 20/11-99 til d. 14/12-99.
Et strømsvigt hos Kyber ApS[1] tog på mystisk vis den gamle server med til
de evige bitmarker.

Allerede inden problemerne med den gamle server opstod havde LIGA ApS[2]
tilkendegivet, at de var interesseret i at donere en ny server til AALUG,
så tabet at den gamle server speedede processen lidt op.

Vi kører nu på den nye server - en Cobalt RaQ2 - doneret af LIGA, men vi
har endnu ikke nået "maximum hastighed".

Vi har oprettet mailing-lister så diskussion og arbejde atter kan finde
sted.
Listerne kan nås via web http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/

Alle medlemmer på den gamle announce-liste er oprettet på den nye server,
men hvis du tidligere var tilmeldt forum-listen bedes du tilmelde dig
igen!

Udover Announce og Forum er de gamle arbejdslister oprettet - alle er
velkommen til at deltage i diskussionen og arbejdet i grupperne, man skal
blot tilmelde sig den/de relevante lister.

Vi regner med at have genskabt det meste af vores gamle web site i løbet
af kort tid. Pt. virker mailing-listerne[3] og ADiCT[4]-kalenderen[5], men
da vi ikke har fået lokaler for foråret bekræftet er der endnu ikke
planlagt møder.

Med venlig hilsen
AArhus Linux User Group

[1] Kyber ApS (http://www.kyber.dk/) lægger inetforbindelse til AALUGs
internetaktiviteter.
[2] http://www.liga.com/
[3] http://www.aalug.dk/mailman/listinfo/
[4] Anarchist's Distributed event Calendar - http://www.adict.net/
[5] http://www.aalug.dk/adict/mgroup.php
Received on Tue Jan 04 12:02:42 2000

This archive was generated by hypermail 2.1.8 : Tue Jul 19 2005 - 16:06:35 CEST