Aarhus Unix User Group er opløst

R.I.P.

Aarhus Unix User Group, AaUUG, er pr. 3. august 2010 opløst som forening. Beslutningen blev truffet af en enstemmig ekstraordinær generalforsamling.

Foreningens midler er blevet overdraget til Open Space Aarhus, OSAA.

Referater fra foreningens generalforsamlinger og bestyrelsesmøder kan findes her. Foreningens postlister er arkiveret her.